دوربین داخل دهانی از جمله تجهیزاتی است که کمک شایانی به تکامل علم دندانپزشکی کرده است. این دوربین ها در حین انجام عمل جراحی وضعیت داخل دهان را نمایش میدهند تا دندانپزشک با تسلط کامل کار خود را انجام دهد.

دوربین داخل دهانی نمونه ای از هندپیس دندانپزشکی میباشد که در سر آن فیبر نوری قرار گرفته است که تصویر یا عکسی از داخل دهان را در مانیتور به نمایش میگذارد.

كام طب | مرجع جامع تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی در ایران با معرفی برندهای مختلف دوربین داخل دهانی امکان انتخاب سریع و آگاهانه را برای دندانپزشکان مجترم فراهم نموده تا با شناخت کافی از مشخصات و قابلیت های محصولات موجود در بازار خریدی شایسته را تجربه نمایند .

دوربین داخل دهانی

1 2

دانشنامه تجهیزات دندانپزشکی