تجهيزات عمومی دندانپزشكی دستگاه ها و ابزارهای كاربردی بسياری را در يک مطب دندانپزشكی در بر می گيرد كه شامل لايت كيور ، آمالگاماتور ، بليچينگ ، جرمگير ، دوربين داخل دهانی ، مانيتور پزشكی و ديگر تجهيزات می شود . كام طب | مرجع جامع تجهیزات دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی در ایران ، تجهيزات عمومی دندانپزشكی را با برندها و قيمت های مختلف در بستری یکپارچه با هدف بالا بردن قدرت انتخاب دندانپزشكان عزيز و ايجاد مقايسه كيفی آنها عرضه می كند .

تجهیزات عمومی

1 2 14 15

دانشنامه تجهیزات دندانپزشکی