تخفیف ویژه تجهیزات دندانپزشکی

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی همراه با تخفیف ویژه
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • رادیوگرافی پرتابل ایتیس Eighteeth مدل Hyperlight
  رادیوگرافی پرتابل ایتیس Eighteeth مدل Hyperlight
  ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری اوندی Owandy مدل RX DC
  رادیوگرافی دیواری اوندی Owandy مدل RX DC
  ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰
  ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پرتابل واتک Vatech مدل EZ Ray Air
  رادیوگرافی پرتابل واتک Vatech مدل EZ Ray Air
  ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پرتابل ایتیس Eighteeth مدل Hyperlight
  رادیوگرافی پرتابل ایتیس Eighteeth مدل Hyperlight
  ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • ایرفلو وودپکر Woodpecker مدل A – PH
  ایرفلو وودپکر Woodpecker مدل A – PH
  ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری DC شیک طب Schick Teb مدل ELITE
  رادیوگرافی دیواری DC شیک طب Schick Teb مدل ELITE
  ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار DC شیک طب مدل ELITE
  رادیوگرافی پایه دار DC شیک طب مدل ELITE
  ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  ۵,۱۷۰,۰۰۰
  ۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • رادیوگرافی سه شکن فریکس Ferix مدل 708 AC
  رادیوگرافی سه شکن فریکس Ferix مدل 708 AC
  ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۴۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دوشکن فریکس Ferix مدل 708 AC
  رادیوگرافی دوشکن فریکس Ferix مدل 708 AC
  ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۴۰,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG واتک Vatech سایز 1.5 مدل EZ Sensor HD
  سنسور RVG واتک Vatech سایز 1.5 مدل EZ Sensor HD
  ۸۹,۴۰۰,۰۰۰
  ۸۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG واتک Vatech سایز 1.5 مدل EZ Sensor Classic
  سنسور RVG واتک Vatech سایز 1.5 مدل EZ Sensor Classic
  ۷۳,۶۰۰,۰۰۰
  ۶۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری واتک Vatech مدل EZ Ray DC
  رادیوگرافی دیواری واتک Vatech مدل EZ Ray DC
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • رادیوگرافی دیواری اوندی Owandy مدل RX DC
  رادیوگرافی دیواری اوندی Owandy مدل RX DC
  ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰
  ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار اوندی Owandy مدل RX DC
  رادیوگرافی پایه دار اوندی Owandy مدل RX DC
  ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰
  ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
  دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
  ۸,۵۶۰,۰۰۰
  ۸,۴۶۰,۰۰۰تومان
 • اسکنر فسفرپلیت 3Disc تری دیسک مدل Fire CR Dental فایر سی ار
  اسکنر فسفرپلیت 3Disc تری دیسک مدل Fire CR Dental فایر سی ار
  ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰تومان