پیشنهاد تخفیف ویژه

% تجهیزات
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • توربین پوش باتن دو سوراخ کوکسو COXO مدل CX207
  توربین پوش باتن دو سوراخ کوکسو COXO مدل CX207
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • ایرموتور کوکسو دو سوراخ COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ایرموتور کوکسو دو سوراخ COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • توربین پوش باتن دو سوراخ کوکسو COXO مدل CX207
  توربین پوش باتن دو سوراخ کوکسو COXO مدل CX207
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • ایرموتور کوکسو دو سوراخ COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ایرموتور کوکسو دو سوراخ COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • روتاری COXO کوکسو مدل c smart mini
  روتاری COXO کوکسو مدل c smart mini
  ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۱۵,۲۱۰,۰۰۰تومان
 • یونیت دندانپزشکی Ajax اژاکس مدل SDS 902
  یونیت دندانپزشکی Ajax اژاکس مدل SDS 902
  ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 18 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  اتوکلاو 18 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  ناموجود
 • سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل iSensor H1.5
  سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل iSensor H1.5
  ۶۸,۹۰۰,۰۰۰
  ۶۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر و پالپ تستر وودپیکر Woodpecker مدل Ai Pex
  اپکس فایندر و پالپ تستر وودپیکر Woodpecker مدل Ai Pex
  ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  ۲۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  ۲,۸۰۰,۰۰۰
  %۱۳
  ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپیکر WOODPEKER مدل LED.H
  لایت کیور وودپیکر WOODPEKER مدل LED.H
  ۵,۸۱۰,۰۰۰
  ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپکر WOODPEKER مدل X.cure
  لایت کیور وودپکر WOODPEKER مدل X.cure
  ۲۵,۲۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۲۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  ۷۲,۹۰۰,۰۰۰
  ۶۷,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  سنسور RVG وودپیکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  ۶۴,۹۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  ۲۳,۷۵۰,۰۰۰
  ۲۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۲
  ۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro
  ۶۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۶۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری اویکو Avico مدل اویسا Avisa
  اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری اویکو Avico مدل اویسا Avisa
  ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۳۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa
  اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa
  ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری اویکو Avico مدل بوستر Booster
  اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری اویکو Avico مدل بوستر Booster
  ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۵۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری New life نیولایف DC مدل Best X DC
  رادیوگرافی دیواری New life نیولایف DC مدل Best X DC
  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار New life نیولایف DC مدل Best X DC
  رادیوگرافی پایه دار New life نیولایف DC مدل Best X DC
  ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico مدل اویسا Avisa
  اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico مدل اویسا Avisa
  ۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico مدل بوستر Booster
  اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico مدل بوستر Booster
  ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰تومان