تخفیف ویژه تجهیزات دندانپزشکی

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی همراه با تخفیف ویژه
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پرتابل جنوری Genoray مدل port x iv
  رادیوگرافی پرتابل جنوری Genoray مدل port x iv
  ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  ۱,۵۹۵,۰۰۰
  ۱,۵۵۵,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  ۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  دستگاه روتاری وودپکر Woodpecker مدل Endo Smart
  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  ۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  اسکنر فسفرپلیت وودپکر Woodpecker مدل Free Scan
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • ابچوراتور کوکسو Coxo مدل C-Fill Mini
  ابچوراتور کوکسو Coxo مدل C-Fill Mini
  ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
  ۲۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پرتابل جنوری Genoray مدل port x iv
  رادیوگرافی پرتابل جنوری Genoray مدل port x iv
  ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  ۵,۶۸۷,۰۰۰
  ۵,۶۵۷,۰۰۰تومان
 • دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
  دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.L LED Water
  ۸,۵۶۰,۰۰۰
  ۸,۴۶۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 18 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  اتوکلاو 18 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  ۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰
  ۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل minipex مینی پکس
  اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل minipex مینی پکس
  ۵,۴۰۰,۰۰۰
  ۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک فوموس Fomos مدل Foseal
  دستگاه پک فوموس Fomos مدل Foseal
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  %۱۳
  ۹,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۳۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر دی ای ام DEM مدل Dempex دمپکس
  اپکس فایندر دی ای ام DEM مدل Dempex دمپکس
  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
  ۲۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  لایت کیور وودپیکر Woodpeker مدل Mini S
  ۱,۵۹۵,۰۰۰
  ۱,۵۵۵,۰۰۰تومان