پیشنهاد تخفیف ویژه

% تجهیزات
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • رادیوگرافی دیواری New life نیو لایف DC مدل Tim X DC
  رادیوگرافی دیواری New life نیو لایف DC مدل Tim X DC
  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه اسکنر فسفرپلیت نیولایف New Life مدل Digiskan Pro
  دستگاه اسکنر فسفرپلیت نیولایف New Life مدل Digiskan Pro
  ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری New life نیو لایف DC مدل Tim X DC
  رادیوگرافی دیواری New life نیو لایف DC مدل Tim X DC
  ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه اسکنر فسفرپلیت نیولایف New Life مدل Digiskan Pro
  دستگاه اسکنر فسفرپلیت نیولایف New Life مدل Digiskan Pro
  ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  سنسور RVG نیو لایف New Life مدل DigiSens HD سایز 1
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان