تخفیف ویژه تجهیزات دندانپزشکی

خرید تجهیزات دندانپزشکی اقساطی همراه با تخفیف ویژه
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  ۶,۹۰۰,۰۰۰
  ۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  یونیت صندلی شیک طب Shick Teb شیلنگ از بالا مدل SC100
  ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  اپکس فایندر وودپیکر Woodpecker مدل Woodpex V
  ۶,۹۰۰,۰۰۰
  ۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی AC ری لند Ray land
  رادیوگرافی AC ری لند Ray land
  ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار Prima پریما DC مدل NT – 7
  رادیوگرافی پایه دار Prima پریما DC مدل NT – 7
  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی دیواری Prima پریما DC مدل NT – 7
  رادیوگرافی دیواری Prima پریما DC مدل NT – 7
  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان