دوربین داخل دهانی Durr Dental مدل Vista cam IX

دانشنامه تجهیزات دندانپزشکی