پیشنهادهای شگفت انگیز
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • یونیت ملورین Melorin شلنگ از بالا مدل TGL-I New
  یونیت ملورین Melorin شلنگ از بالا مدل TGL-I New
  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر و روتاری وودپیکر Woodpecker مدل endo Radar pro
  اپکس فایندر و روتاری وودپیکر Woodpecker مدل endo Radar pro
  ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ۴۹,۴۰۰,۰۰۰
  ۴۹,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت ماراتن Marthon مدل Ki – 20 LED
  موتور ایمپلنت ماراتن Marthon مدل Ki – 20 LED
  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت ملورین Melorin شلنگ از بالا مدل TGL-I New
  یونیت ملورین Melorin شلنگ از بالا مدل TGL-I New
  ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر و روتاری وودپیکر Woodpecker مدل endo Radar pro
  اپکس فایندر و روتاری وودپیکر Woodpecker مدل endo Radar pro
  ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ۴۹,۴۰۰,۰۰۰
  ۴۹,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت ماراتن Marthon مدل Ki – 20 LED
  موتور ایمپلنت ماراتن Marthon مدل Ki – 20 LED
  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه اپکس فایندر و روتاری ماراتن باسیم marathon مدل E class Plus
  دستگاه اپکس فایندر و روتاری ماراتن باسیم marathon مدل E class Plus
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro
  ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۳
  ۳۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۹,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی دنتوس Dentus شیلنگ از بالا مدل R3006
  یونیت صندلی دنتوس Dentus شیلنگ از بالا مدل R3006
  ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی دنتوس Dentus شلنگ از بالا مدل RF3006
  یونیت صندلی دنتوس Dentus شلنگ از بالا مدل RF3006
  ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی دنتوس Dentus شیلنگ از پایین مدل CF3006
  یونیت صندلی دنتوس Dentus شیلنگ از پایین مدل CF3006
  ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • یونیت صندلی دنتوس Dentus شلنگ از پایین مدل C3006
  یونیت صندلی دنتوس Dentus شلنگ از پایین مدل C3006
  ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار کاوو Kavo مدل AC
  رادیوگرافی پایه دار کاوو Kavo مدل AC
  ۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  ۵۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 2 یونیت دمگا Dmega مدل S101
  ساکشن مرکزی 2 یونیت دمگا Dmega مدل S101
  ۳۲,۶۰۰,۰۰۰
  ۳۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • اسکنر فسفرپلیت 3Disc تری دیسک مدل Fire CR Dental فایر سی ار
  اسکنر فسفرپلیت 3Disc تری دیسک مدل Fire CR Dental فایر سی ار
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • اسکنرفسفرپلیت اکتیون Acteon مدل PSPIX
  اسکنرفسفرپلیت اکتیون Acteon مدل PSPIX
  ۲۱۲,۵۵۰,۰۰۰
  ۲۱۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 22 لیتری تکنوگاز Tecnogaz مدل Onyx B 7 کلاس B
  اتوکلاو 22 لیتری تکنوگاز Tecnogaz مدل Onyx B 7 کلاس B
  ناموجود
 • اتوکلاو 24 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 8 کلاس B
  اتوکلاو 24 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 8 کلاس B
  ناموجود
 • اتوکلاو 18 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 5 کلاس B
  اتوکلاو 18 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 5 کلاس B
  ۱۱۸,۱۵۰,۰۰۰
  ۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E9 Med کلاس B
  ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک یوروندا Euronda مدل Euroseal
  دستگاه پک یوروندا Euronda مدل Euroseal
  ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان