پیشنهادهای شگفت انگیز
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
  ۴۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  ۳۶,۹۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۳۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه بلیچینگ ملانی melani مدل TW – b
  دستگاه بلیچینگ ملانی melani مدل TW – b
  ۴,۹۸۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H2
  ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
  ۴۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  سنسور RVG وودپکر Woodpecker مدل i Sensor H1
  ۳۶,۹۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۳۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه بلیچینگ ملانی melani مدل TW – b
  دستگاه بلیچینگ ملانی melani مدل TW – b
  ۴,۹۸۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6 LED
  دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6 LED
  ۵,۹۵۰,۰۰۰
  ۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6
  دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6
  ۵,۴۵۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex V
  اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex V
  ۴,۸۰۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک اویکو Avico مدل Avico seal 30
  دستگاه پک اویکو Avico مدل Avico seal 30
  ۷,۵۰۰,۰۰۰
  ۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه اپکس فایندر و روتاری ماراتن باسیم marathon مدل E class Plus
  دستگاه اپکس فایندر و روتاری ماراتن باسیم marathon مدل E class Plus
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۲
  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر و روتاری Woodpecker مدل endo Radar plus
  اپکس فایندر و روتاری Woodpecker مدل endo Radar plus
  ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  ۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپکر woodpecker مدل iled plus
  لایت کیور وودپکر woodpecker مدل iled plus
  ۲,۸۵۰,۰۰۰
  %۱۲
  ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • کیت سه بیمار بلیچینگ مطب اف جی ام FGM HP Maxx 35% in Office Bleaching
  کیت سه بیمار بلیچینگ مطب اف جی ام FGM HP Maxx 35% in Office Bleaching
  ۱,۳۰۰,۰۰۰
  %۲۳
  ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر و روتاری کوکسو COXO مدل C – smart l pro
  اپکس فایندر و روتاری کوکسو COXO مدل C – smart l pro
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX
  موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX
  ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo A Class
  دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo A Class
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class
  ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • هندپیس جراحی مستقیم کوکسو 1 به 1 COXO مدل S-2G
  هندپیس جراحی مستقیم کوکسو 1 به 1 COXO مدل S-2G
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M
  آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M
  ۳,۶۰۰,۰۰۰
  ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19
  آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19
  ۳,۶۲۲,۰۰۰
  ۳,۵۲۲,۰۰۰تومان
 • آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  ۷۱۸,۰۰۰
  ۷۰۰,۰۰۰تومان
 • ایرموتور کوکسو COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ایرموتور کوکسو COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۵۰,۰۰۰تومان
 • اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
  ۵,۵۰۰,۰۰۰
  %۲۷
  ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور وودپکر WOODPEKER مدل X.cure
  لایت کیور وودپکر WOODPEKER مدل X.cure
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • لایت کیور WOODPEKER مدل LED.D
  لایت کیور WOODPEKER مدل LED.D
  ۱,۸۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 17 لیتری موکوم Mocom مدل Classic کلاس B
  اتوکلاو 17 لیتری موکوم Mocom مدل Classic کلاس B
  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  %۱۵
  ۸۹,۵۰۰,۰۰۰تومان