پیشنهادهای شگفت انگیز
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  ۷۶,۱۰۰,۰۰۰
  ۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 1 تا 4 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-B
  ساکشن مرکزی 1 تا 4 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-B
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • ساکشن مرکزی 1 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-A
  ساکشن مرکزی 1 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-A
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  ۲۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  سنسور ار وی جی RVG جنوری Genoray مدل Portview
  ۷۶,۱۰۰,۰۰۰
  ۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 1 تا 4 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-B
  ساکشن مرکزی 1 تا 4 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-B
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • ساکشن مرکزی 1 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-A
  ساکشن مرکزی 1 یونیت نفیس فراز Nafis Faraz مدل NF-A
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • کیت سه بیمار بلیچینگ 40% وایت اسمایل افیس White Smile Office POWER WHITENING
  کیت سه بیمار بلیچینگ 40% وایت اسمایل افیس White Smile Office POWER WHITENING
  اتمام موجودی تخفیف ویژه
 • موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
  ۲۸,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • کیت سه بیمار بلیچینگ مطب اف جی ام FGM HP Maxx 35% in Office Bleaching
  کیت سه بیمار بلیچینگ مطب اف جی ام FGM HP Maxx 35% in Office Bleaching
  ۱,۳۰۰,۰۰۰
  %۳۱
  ۹۰۰,۰۰۰تومان
 • آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M
  آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M
  ۳,۶۰۰,۰۰۰
  ۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19
  آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19
  ۳,۶۲۲,۰۰۰
  ۳,۵۲۲,۰۰۰تومان
 • آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
  ۷۱۸,۰۰۰
  ۷۰۰,۰۰۰تومان
 • ایرموتور کوکسو COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ایرموتور کوکسو COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
  ۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۹۵۰,۰۰۰تومان