پیشنهادهای شگفت انگیز
 • تخفیف های ویژه منتخب برای شما
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  ۱۲۶,۲۶۵,۶۰۰
  ۱۲۵,۲۶۵,۶۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 5 الی 6 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +zomit
  ساکشن مرکزی 5 الی 6 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +zomit
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ۴۴,۹۰۰,۰۰۰
  ۴۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه ساکشن جراحی دو یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +Queen
  دستگاه ساکشن جراحی دو یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +Queen
  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۸,۴۵۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  اتوکلاو 24 لیتری یوروندا Euronda مدل E8
  ۱۲۶,۲۶۵,۶۰۰
  ۱۲۵,۲۶۵,۶۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 5 الی 6 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +zomit
  ساکشن مرکزی 5 الی 6 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +zomit
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰
  ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ساکشن مرکزی 3 الی 4 یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل zomit
  ۴۴,۹۰۰,۰۰۰
  ۴۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه ساکشن جراحی دو یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +Queen
  دستگاه ساکشن جراحی دو یونیت لاینر ایر تک LinearAirTech مدل +Queen
  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۸,۴۵۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  دستگاه پک اتوکلاو ملانی Melanie مدل JQ-3
  ۶,۵۰۰,۰۰۰
  ۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه بلیچینگ ملانی Melanie مدل M88
  دستگاه بلیچینگ ملانی Melanie مدل M88
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  ۱۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • ساکشن جراحی ایکام Ekom مدل Dom Aspina
  ساکشن جراحی ایکام Ekom مدل Dom Aspina
  ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  دستگاه پک آروند فن پارس Arvand Fan Pars مدل Arvand Seal 30
  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
 • التراسونیک 3.5 لیتری یوروندا Euronda مدل Eurosonic 4D
  التراسونیک 3.5 لیتری یوروندا Euronda مدل Eurosonic 4D
  ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
  ۲۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پرتابل دیجی مد DigiMed مدل پروکس Prox
  رادیوگرافی پرتابل دیجی مد DigiMed مدل پروکس Prox
  ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • آمالگاماتور کپسولی دیجیتال nordiska نوردیسکا ATS Dental مدل Tac 400M
  آمالگاماتور کپسولی دیجیتال nordiska نوردیسکا ATS Dental مدل Tac 400M
  ۸,۸۰۰,۰۰۰
  ۸,۷۰۰,۰۰۰تومان
 • رادیوگرافی پایه دار کاوو Kavo مدل AC
  رادیوگرافی پایه دار کاوو Kavo مدل AC
  ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
  ۵۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه آب مقطرساز یوروندا Euronda مدل Aquadist
  دستگاه آب مقطرساز یوروندا Euronda مدل Aquadist
  ۱۱,۶۵۰,۰۰۰
  ۱۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 17 لیتری موکوم Mocom مدل Classic کلاس B
  اتوکلاو 17 لیتری موکوم Mocom مدل Classic کلاس B
  ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 22 لیتری تکنوگاز Tecnogaz مدل Onyx B 7 کلاس B
  اتوکلاو 22 لیتری تکنوگاز Tecnogaz مدل Onyx B 7 کلاس B
  ۱۲۴,۱۵۰,۰۰۰
  ۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 24 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 8 کلاس B
  اتوکلاو 24 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 8 کلاس B
  ۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰
  ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • اتوکلاو 18 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 5 کلاس B
  اتوکلاو 18 لیتری تکنوگاز Tecno gaz مدل Onyx B 5 کلاس B
  ۱۱۸,۱۵۰,۰۰۰
  ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه پک یوروندا Euronda مدل Euroseal
  دستگاه پک یوروندا Euronda مدل Euroseal
  اتمام موجودی تخفیف ویژه