فروش ویژه و اقساطی تجهیزات دندانپزشکی

هم اکنون بیش از 80 محصول در فروش ویژه و اقساطی تجهیزات دندانپزشکی کام طب قرار دارد.

اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

مانیتور دندانپزشکی LCD 17 inch مدل SCS

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6 LED

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex V

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه پک آویکو Avico مدل Avico seal 30

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
تخفیف

ساکشن جراحی ایکام Ekom مدل Dom

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اپکس فایندر و روتاری Woodpecker مدل endo Rado plus

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

لایت کیور وودپکر woodpecker مدل iled plus

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه اسکنرفسفرپلیت Nical نیکول مدل Smart Micro

۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی پایه دار Trident ترایدنت مدل DC RiX70

۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اپکس فایندر و روتاری کوکسو COXO مدل C – smart l pro

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo A Class

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری Trident ترایدنت مدل DC RiX70

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(3s)
تخفیف

سنسور RVG سایز1 Trident مدل I View

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sophix 2

۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

آنگل روتاری پوش باتن گلدنت 1 به 64 Goldent مدل PB

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ایمپلنت پوش باتن گلدنت 1 به 20 Goldent مدل PB

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل پوش باتن گلدنت 1 به 1 Goldent مدل PB

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 1 COXO مدل CX235

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۲,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن گلدنت Goldent مدل Class A

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207TP-C1

۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان ۹۶۶,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207

۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰۵,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

بلیچینگ کوکسو COXO مدل C – Bright

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

دستگاه اپکس فایندر و روتاری گلدنت Goldent مدل C – smart l pro

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

لایت کیور WOODPEKER مدل LED.D

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.k LED

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.K

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل روتاری پوش باتن گلدنت 1 به 64 Goldent مدل PB

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ایمپلنت پوش باتن گلدنت 1 به 20 Goldent مدل PB

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل پوش باتن گلدنت 1 به 1 Goldent مدل PB

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 1 COXO مدل CX235

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۲,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن گلدنت Goldent مدل Class A

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207TP-C1

۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان ۹۶۶,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207

۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰۵,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه اسکنرفسفرپلیت Nical نیکول مدل Smart Micro

۱۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی پایه دار Trident ترایدنت مدل DC RiX70

۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری Trident ترایدنت مدل DC RiX70

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(3s)
تخفیف

سنسور RVG سایز1 Trident مدل I View

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sophix 2

۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex V

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
تخفیف

اپکس فایندر و روتاری Woodpecker مدل endo Rado plus

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اپکس فایندر و روتاری کوکسو COXO مدل C – smart l pro

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo A Class

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه روتاری Marathon ماراتن مدل Endo E Class

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه اپکس فایندر و روتاری گلدنت Goldent مدل C – smart l pro

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

مانیتور دندانپزشکی LCD 17 inch مدل SCS

۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6 LED

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل U6

۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

لایت کیور وودپکر woodpecker مدل iled plus

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف

بلیچینگ کوکسو COXO مدل C – Bright

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف

لایت کیور WOODPEKER مدل LED.D

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.k LED

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف

دستگاه جرمگیر وودپکر woodpecker مدل UDS.K

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف