فروش ویژه و اقساطی تجهیزات دندانپزشکی

هم اکنون بیش از 100 محصول در فروش ویژه و اقساطی تجهیزات دندانپزشکی کام طب قرار دارد.

اتوکلاو 25 لیتری فرازمهر دنتین Dentine مدل Clubic
اتوکلاو 25 لیتری فرازمهر دنتین Dentine مدل Clubic

اتوکلاو 25 لیتری فرازمهر دنتین Dentine مدل Clubic

۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa
اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
سنسور RVG ایتین eighteth مدل Nanopix
سنسور RVG ایتین eighteth مدل Nanopix

سنسور RVG ایتین eighteth مدل Nanopix

۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster
اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

اتوکلاو دندانپزشکی 23 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster
اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

اتوکلاو دندانپزشکی 18 لیتری آویکو Avico مدل بوستر Booster

۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
دستگاه پک آویکو Avico مدل Avico seal 30
دستگاه پک آویکو Avico مدل Avico seal 30

دستگاه پک آویکو Avico مدل Avico seal 30

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
ساکشن جراحی ایکام Ekom
ساکشن جراحی ایکام Ekom

ساکشن جراحی ایکام Ekom مدل Dom

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa
اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

اتوکلاو دندانپزشکی 22 لیتری اویکو Avico ماتیسا Matisa

۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro
موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro

موتور ایمپلنت کوکسو COXO مدل C Sailor Pro

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro
موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro

موتور ایمپلنت گلدنت Goldent مدل C Sailor Pro

۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX جدید 1
موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX جدید 2

موتور ایمپلنت میکرو ان ایکس MicroNX مدل Impla NX

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25011
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25011

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25011

۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25041
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25041

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25041

۱۱۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25042
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25042

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25042

۱۰۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۹۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25051
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25051

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25051

۱۱۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25052
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25052

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 25052

۱۰۸,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۹۷,۵۵۵,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250422
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250422

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250422

۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250522
یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250522

یونیت فخرسینا Fakhr sina مدل پگاه Pegah 250522

۱۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
سنسور RVG سایز1 Trident مدل I View
سنسور RVG سایز1 Trident مدل I View

سنسور RVG سایز1 Trident مدل I View

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sophix 2
سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sophix 2

سنسور Rvg سایز 1 Acteon مدل Sophix 2

۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
اتوکلاو 23 لیتری Dentine مدل Clubic
اتوکلاو 23 لیتری Dentine مدل Clubic

اتوکلاو 23 لیتری فرازمهر دنتین Dentine مدل Clubic

۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
آنگل پوش باتن 1 به 64 Golddent مدل PB
آنگل پوش باتن 1 به 64 Golddent مدل PB

آنگل روتاری پوش باتن گلدنت 1 به 64 Goldent مدل PB

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل پوش باتن 1 به 20 Golddent مدل PB
آنگل پوش باتن 1 به 20 Golddent مدل PB

آنگل ایمپلنت پوش باتن گلدنت 1 به 20 Goldent مدل PB

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل پوش باتن 1 به 1 Golddent مدل PB
آنگل پوش باتن 1 به 1 Golddent مدل PB

آنگل پوش باتن گلدنت 1 به 1 Goldent مدل PB

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M
آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M

آنگل روتاری پوش باتن کوکسو 1 به 64 COXO مدل C-17M

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل پوش باتن1 به 20 COXO مدل C6-19
آنگل پوش باتن1 به 20 COXO مدل C6-19

آنگل ایمپلنت پوش باتن کوکسو 1 به 20 COXO مدل C6-19

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1
آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1

آنگل ناخنی کوکسو 1 به 1 COXO مدل C2-1

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۶۲۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 1 COXO مدل CX235
آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 1 COXO مدل CX235

آنگل پوش باتن کوکسو 1 به 1 COXO مدل CX235

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۲,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
ایرموتور COXO آب از خارج مدل CX235M-3F
ایرموتور COXO آب از خارج مدل CX235M-3F

ایرموتور کوکسو COXO آب از خارج مدل CX235M-3F

۹۱۰,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
توربین پوش باتن Golddent مدل Class A
توربین پوش باتن Golddent مدل Class A

توربین پوش باتن گلدنت Goldent مدل Class A

۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207TP-C1
توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207TP-C1

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207TP-C1

۱,۲۴۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۶,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207B-TP
توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207B-TP

توربین پوش باتن کوکسو COXO مدل CX207

۸۹۰,۰۰۰ تومان ۷۶۴,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
بلیچینگ کوکسو COXO مدل C - Bright
بلیچینگ کوکسو COXO مدل C - Bright ساخت کشور چین

بلیچینگ کوکسو COXO مدل C – Bright

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(2s)
دستگاه ایمپلنت Coxo
دستگاه ایمپلنت Coxo مدل C Sailor

دستگاه موتور ایمپلنت کوکسو Coxo مدل C Sailor

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
اپکس فایندر و روتاری Golddent
اپکس فایندر و روتاری Golddent

دستگاه اپکس فایندر و روتاری گلدنت Goldent مدل C – smart l pro

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
سنسور RVG سایز 2 Orix مدل Image
سنسور RVG سایز 2 ardet مدل Image
سنسور RVG مای ری سایز 1 مدل ZEN.X
سنسور RVG My Ray سایز 1 مدل ZEN.X HD
رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC
رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus DC

۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC

رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC

۱۲۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC
رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xmid Unity DC

۱۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(1s)
تخفیف
رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC
رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

رادیوگرافی دیواری دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(2s)
تخفیف
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC
رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

رادیوگرافی پایه دار دگوتزن De Gotzen مدل Xgenus AC

۹۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۷۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold
اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold

اپکس فایندر وودپکر Woodpecker مدل Woodpex3 Gold

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
تخفیف
پیزو سرجری DTEمدل DS-II ساخت چین دی تی ای
پیزو سرجری DTEمدل DS-II

دستگاه پیزو سرجری DTE مدل DS-II

۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
دستگاه پک Euronda مدل Euroseal
دستگاه پک Euronda مدل Euroseal یوروندا تجهیرات دندانپزشکی

دستگاه پک Euronda مدل Euroseal

۱۶,۲۴۱,۰۰۰ تومان
(0s)
دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro
دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro بین ایر ساخت سوئیس

دستگاه ایمپلنت Bein Air مدل iChiropro

۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(0s)
سنسور RVG مای ری My Ray سایز 1 مدل Xpod
سنسور RVG My Ray سایز 1 مدل Xpod با مانیتور

 کاربر گرامی لطفا نکات زیر را مطالعه نمایید !

  •      *     امکان تغییر قیمت محصولات در هر زمان وجود دارد.
  •      *     شرایط ویژه فروش تنها 24 ساعت پس از استعلام معتبر می باشد.
  •      *     قبل از ثبت سفارش لطفا استعلام موجودی محصول را دریافت نمایید.