ثبت گارانتی تجهیزات دندانپزشکی کام طب

ثبت گارانتی تجهیزات دندانپزشکی | Dental Equipment Warranty Registration

شما مشتریان گرامی می توانید برای ثبت گارانتی تجهیزات دندانپزشکی پس از خرید محصولات با توجه به نکات ذیل از طریق فرم حاضر اقدام به ثبت گارانتی کالای خود نمایید .

  • لطفا جهت برقراری گارانتی این فرم را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از خرید تکمیل نمایید .
  • مبنای مدت اعتبار گارانتی تاریخ خرید می باشد .
  • عیوب ناشی از استفاده ی نادرست افراد غیرمتخصص، نوسان برق، سقوط دستگاه و زمین خوردن آن، نشت آب درون سیستم جزء گارانتی نیست .
  • اگر ایراد دستگاه ناشی از شکستگی، نگهداری در شرایط نامناسب و استفاده ی نادرست از دستگاه باشد، هزینه آمد و رفت و اقدامات انجام شده به عهده ی مصرف کننده می باشد . ( شرایط مناسب نگهداری هر یک از دستگاه ها و استفاده از آن ها در دفترچه راهنمای کاربری موجود است )

[ARForms id=111]