تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی

تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی

لطفا جهت ثبت نام و ارسال درخواست همکاری تکنسین و تعمیرکار تجهیزات دندانپزشکی ، فرم ذیل را با دقت تکمیل نمایید و به نکات زیر توجه فرمایید .

  • ثبت و ارسال این فرم رایگان است و همیشه رایگان باقی می ماند .
  • ارسال تصویر با کیفیت از کارت ملی جهت تکمیل مدارک الزامی است .
  • لطفا برای سهولت در روند ادامه کار حتمی توضیح روشنی از سوابق کاری خود ذکر بفرمایید .
  • تکمیل و ارسال این فرم برای کام طب تعهد آور نمی باشد .

[ARForms id=110]