تماس با کام طب 24 ساعت شبانه روز

تماس با ما | Contact US

پیشنهادها و انتقادهای شما همیشه موجب ارتقاء کیفیت خدمات ما در بازار تجهیزات دندانپزشکی شده است ، پس حتمی به ما حق می دهید که برای دریافت آنها بسیار نا شکیبا باشیم .
اگر سئوالی در مورد محصول و یا نحوه خرید آن دارید از ما بپرسید ، حداکثر تا 2 ساعت بعد پاسخی شایسته دریافت خواهید کرد

ارتباط با ما